Regulamin:


 1. Katalog stron katalogseo24.pl zawiera zbiór stron zgłoszonych przez użytkowników. Zgłoszenie wpisu Premium do rozpatrzenia jest płatne (już od 2,46 PLN z VAT za pomocą SMS lub przelewem) a publikacja następuje po akceptacji przez jednego z moderatorów. Akceptacja nowych wpisów Premium następuje w okresie do 2 dni roboczych. Opłata pobierana jest za rozpatrzenie, moderację wpisu, a nie jego dodanie do katalogu.

 2. Wpis do Katalogu katalogseo24.pl jest płatny. Nie wystawiamy faktur za wysłane SMS-y. Faktury dla Klienta za wysłane SMS-y wystawia operator telefonii komórkowej za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej, bądź też odpowiednia kwota zostanie pobrana z karty pre-paid. Wystawiamy faktury VAT dla wpisów płatnych poprzez płatności online, w takim przypadku prosimy o kontakt z Redaktorami katalogu na adres faktury@seokatalog24.net lub skorzystania z formularza kontaktowego jaki znajduje się w każdym z naszych katalogów.

 3. Usługa SMS dostępna jest w sieciach operatorów: Plus GSM, T-Mobile, Orange, Play. Płatności w serwisie obsługuje CTM Mobiltek. Regulamin usługi dostępny jest » TUTAJ. Zgłaszanie reklamacji.

 4. Zakupiony kod ważny jest bezterminowo.

 5. Dokonana opłata nie może być zwrócona w przypadku zgłoszenia strony niezgodnej ze wskazówkami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz w samym Katalogu.

 6. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres mailowy admin@katalogseo24.pl lub za pomocą formularza "Kontakt" z dokładnym opisem problemu i będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

 7. Wszelkie dane podawane w trakcie rejestracji użytkownika oraz podawane w trakcie wpisywania strony nie będą wykorzystane w sposób niezgodny z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 8. Strona nie zostanie zatwierdzona do publikacji jeśli nie będzie zgodna z regulaminem Katalogu, niezgodna z polskim prawem, nie zawierająca żadnych użytecznych treści. O fakcie zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia dodający zostanie poinformowany emailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu.

 9. Obowiązkiem dodającego stronę jest sprawdzenie, czy dodawana strona istnieje już w bazie Katalogu. Opłaty wykonane za zduplikowane zgłoszenia nie będą zwracane.

 10. Zgłaszane do Katalogu strony powinny spełniać następujące wymagania:


 11. Tytuł musi zawierać adres strony lub nazwę firmy.

 12. Opis dodawanej strony powinien być wyczerpujący oraz pozbawiony błędów ortograficznych jak również stylistycznych - wpisy z niedbałymi opisami lub też nasycone przesadną ilością słów kluczowych będą odrzucane.

 13. Opis dodawanej strony musi być unikalny, powielone opisy z innych miejsc, np. katalogów lub też nasycone przesadną ilością słów kluczowych będą odrzucane.

 14. Słowa kluczowe należy wpisywać małymi literami oddzielając je przecinkiem.

 15. Adres powinien prowadzić do strony głównej serwisu. Nie będą przyjmowane zgłoszenia podstron.

 16. Za ewentualne naruszenie praw autorskich przez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba, która je zgłosiła do publikacji.

 17. Redaktorzy Katalogu nie ponoszą odpowiedzialności za materiały zgłaszane przez użytkowników.

 18. Redaktorzy Katalogu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści (tytułów, opisów, słów kluczowych) zgłoszonych wpisów w zakresie wymagającym niezbędnych korekt.

 19. Redaktorzy Katalogu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść linków oraz za treść stron, do których one prowadzą.

 20. Dane adresowe zebrane z formularzy mogą zostać wykorzystane przez Katalogi należące do .:Grupy SEO 24:. do wysyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 21. Każdy Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi otrzymywania ofert w postaci listów elektronicznych, w tym celu należy zgłosić swoje życzenie poprzez formularz "Kontakt" lub bezpośrednio na adres admin@katalogseo24.pl.

 22. Redaktorzy Katalogu zastrzegają sobie prawo do odmowy umieszczenia sugerowanej strony w katalogu, jeśli nie spełnia ona wymagań niniejszego regulaminu.

 23. Strony, które naruszą regulamin w terminie późniejszym będą usuwane bez zwrotu opłaty.

 24. Opłata pobierana jest za moderację wpisu, strony niezgodne z regulaminem nie zostaną dodane a opłata nie zostanie zwrócona.

 25. Redakcja Katalogu zastrzega sobie prawo do zamknięcia Katalogu i nie przyjmowania zgłoszonych stron bez podania przyczyn takiego działania.

 26. Zgłoszenie strony do Katalogu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgłaszający daną stronę oświadcza, iż jest jej właścicielem lub też działa z polecenia prawnego jego właścicieli.

 27. Regulamin Katalogu obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 28. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem, SMS przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl

  dotpay.pl