Kategoria: Przemysł

reduktory
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Lampy zawierające więcej niż trzy siatki. Duże zastosowanie znalazły lampy, które posiadają jeszcze więcej siatek niż pentoda. Lampy te, zależnie od tego, które napięcia elektrod będą stałe, a które zmienne, mają wiele różnych charakterystyk. I tak np. heksoda ma sześć elektrod w tym cztery siatki, jest stosowana do przetwarzania częstotliwości. Heptoda — lampa siedmioelektrodowa o pięciu siatkach oraz oktoda — lampa ośmioelektrodowa o sześciu siatkach działają w podobny sposób, jak heksoda. Lam... pokaż więcej »
Regulacja częstotliwości
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
W tetrodzie występuje niekorzystne zjawisko emisji wtórnej elektronów, które ogranicza zakres napięć anody, a przez to zmniejsza zakres stosowalności lampy. W celu usunięcia wad tetrody zastosowano jeszcze jedną siatkę i w ten sposób otrzymano lampę o pięciu elektrodach, czyli pentodą. Ta trzecia siatka, zwana siatką osłonną lub siatką zerową, jest umieszczona przy anodzie i jej napięcie jest zawsze mniejsze od chwilowej wartości napięcia anodowego. Siatka ta zapobiega wklęśnięciu charakterystyk... pokaż więcej »
Usługi automatyki
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Wielkim postępem w budowie lamp elektronowych było wynalezienie lampy o trzech elektrodach zwanej triodą. Trioda oprócz katody i anody ma siatkę umieszczoną między tymi elektrodami, zwaną siatką sterującą. Triody są stosowane do wzmacniania prądów małej i wielkiej częstotliwości oraz do wzmocnienia mocy. Triody dużej mocy wykorzystuje się w urządzeniach nadawczych. Wielkościami charakterystycznymi triody są rezystancja wewnętrzna (oa), nachylenie charakterystyki prądu anodowego (S) oraz współczy... pokaż więcej »
Sterowniki silników
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Przy wzroście napięcia anodowego, a tym samym prędkości elektronów, coraz większa ich ilość w ciągu sekundy przezwycięża wpływ ładunku przestrzennego i przedostaje się do anody. Gdy napięcie zastosujemy odpowiednio duże, to wszystkie elektrony emitowane przez katodę dobiegną do anody i dalsze już zwiększanie napięcia anody nie wpływa na wzrost wartości natężenia prądu anodowego. Analizując charakterystykę diody widać, że prąd anodowy na odcinku O-N jest ograniczony przez ładunek przestrzenny. Na... pokaż więcej »
Sklep z motoreduktorami
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Emisja wtórna występuje wtedy, gdy wytworzony pierwotnie elektron lub jon dodatni ma jeszcze dostatecznie dużą energię aby wybić z powierzchni przewodnika wtórne elektrony. Następuje zatem przekazanie posiadanej energii kinetycznej jednemu lub kilku elektronom znajdującym się na jego powierzchni. Jeżeli energia bombardującej cząstki jest bardzo duża, to może nastąpić kolejna emisja nawet kilku elektronów. Na tej zasadzie są zbudowane specjalne lampy fotoelektryczne zwane powielaczami fotoelektro... pokaż więcej »
reduktor ślimakowy kątowy
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Potrzebną energię do pokonania przyciągania elektrostatycznego można dostarczyć z zewnątrz np. przez ogrzewanie metalu do wysokiej temperatury, co powoduje wzrost energii kinetycznej elektronów. Tę najmniejszą ilość energii, która jest konieczna, aby elektron wydostał się poza strefę przyciągania, nazywamy pracą wyjścia elektronu. Praca ta, równa iloczynowi ładunku elektronu i potencjału wyjścia, wyrażona jest w elektronowoltach. Najczęściej stosowanym materiałem na katody jest wolfram, wolfram ... pokaż więcej »
motoreduktory lenze
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Jak wiadomo, podstawową cząstką materii jest atom, który składa się z jądra o ładunku dodatnim oraz elektronów o elementarnych ładunkach ujemnych które krążą dokoła jądra. Każdy elektron w zwykłych warunkach jest ściśle związany z atomem i oddziaływania elektryczne ładunków dodatnich i ujemnych wewnątrz atomu znoszą się wzajemnie. W tym stanie atom przedstawia sobą obojętny układ elektryczny, tzn. istnieje w nim równowaga obu rodzajów ładunków elektrycznych. Atom, który posiada nadmiar elektronó... pokaż więcej »
Dystrybutor falowników
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Układ prostowniczy trójfazowy z przewodem zerowym oraz wykresy napięć. Uzwojenie transformatora jest połączone w gwiazdę i w każdym przewodzie fazowym znajduje się element prostowniczy. Prąd płynie w danej fazie tylko wtedy, gdy napięcie tej fazy jest wyższe od napięć w pozostałych fazach, przy czym kolejna zmiana następuje co 1/3 okresu. Układ prostowniczy trójfazowy Graetza. Urządzenie składa się z sześciu elementów prostowniczych, przy czym każda faza uzwojenia transformatora jest połączona z... pokaż więcej »
Serwis falowników
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Układy prostownicze są to urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej prądu zmiennego na prąd stały (jednokierunkowy). Wartość napięcia wyprostowanego nie jest równa wartości skutecznej napięcia prądu zmiennego. Aby otrzymać żądaną wartość napięcia wyprostowanego nie można prostownika zasilać bezpośrednio z sieci energetycznej, lecz należy odpowiednio dostosować napięcie zasilające do danego układu prostowniczego, co uzyskuje się za pomocą odpowiedniego transformatora. Transfor... pokaż więcej »
Motoreduktory Lenze
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Przy większych mocach używa się prostowników o naczyniu wykonanym z metalu. Prostowniki metalowe są budowane na moce do 10 MVA i napięcia do 50 kV. Prostowniki takie działają na tej samej zasadzie co i prostowniki w naczyniach szklanych. Do utrzymania stałej próżni w naczyniu metalowym są stosowane pompy próżniowe, samo zaś naczynie jest pokryte osłoną z blachy, przy czym między zbiornikiem a osłoną przepływa woda chłodząca. Prostowniki stalowe mają na każdej anodzie siatki sterujące, którymi re... pokaż więcej »
grawerowanie
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Prostowniki mechaniczne przetwarzają prąd zmienny na prąd pulsujący jednokierunkowy za pomocą elementów mechanicznych, które otwierają i zamykają obwód synchronicznie z częstotliwością prądu zmiennego. Prostowniki mechaniczne są budowane w dwóch rodzajach: jako prostowniki wibracyjne lub jako prostowniki wirujące. Prostowniki wibracyjne mają styki umieszczone na sprężynach, które wibrują synchronicznie pod wpływem pola magnetycznego. Tego rodzaju prostowniki są stosowane do zasilania urządzeń o ... pokaż więcej »
Grawerowanie laserowe
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Silniki synchroniczne mają stałą prędkość obrotową, dobrą sprawność oraz duży współczynnik mocy. Ze względu na trudności związane z rozruchem silników synchronicznych, silniki te są stosowane do napędu dużych urządzeń, jak np. sprężarek, wentylatorów. Silniki synchroniczne mogą być również stosowane wyłącznie do wytwarzania prądu indukcyjnego. W tym przypadku silnik nie pełni funkcji maszyny napędowej, lecz przyłączony do sieci i przewzbudzony, wytwarza przy biegu jałowym moc bierną, potrzebną w... pokaż więcej »
opisy samoprzylepne
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Przy rozruchu autotransformatorowym po zamknięciu wyłącznika (połączenie uzwojenia transformatora w gwiazdę) włączamy napięcie sieci wyłącznikiem. W tym przypadku napięcie na zaciskach silnika wynosi ok. 40-60% napięcia znamionowego sieci. Następnie otwieramy wyłącznik i prąd z sieci płynie jedynie przez część zwojów każdej fazy transformatora, który działa teraz jako dławik. Napięcie na zaciskach silnika wzrośnie i osiągnie 70-80% napięcia znamionowego. Po zamknięciu wyłącznika silnik będzie za... pokaż więcej »
Falowniki
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Budowa silników synchronicznych jest taka sama jak prądnic synchronicznych. Silnik składa się ze stojana oraz z wirnika. Stojan ma uzwojenie, które jest połączone z siecią zasilającą; uzwojenie stojana jest wykonane jako trójfazowe. Wirnik, zwany magneśnicą, jest zasilany prądem stałym tak, jak wirniki prądnic synchronicznych. Źródłem prądu stałego jest wzbudnica, umieszczona zwykle na wale głównym silnika. Główną zaletą prądu trójfazowego jest to, że w trójfazowych uzwojeniach maszyn elektryczn... pokaż więcej »
Falowniki
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Prądnica przy pracy równoległej może pracować przy różnych współczynnikach mocy, a nawet przy określanej wartości prądu wzbudzającego może być współczynnik mocy cos= 1. Gdy prądnica jest niedowzbudzona, to pobiera z sieci moc bierną indukcyjną i niepotrzebnie obciąża tym poborem sieć. Prądnica przy normalnej pracy powinna oddawać do sieci moc bierną indukcyjną, a więc powinna być odpowiednio przewzbudzona. Moc bierna indukcyjna jest pobierana w sieci przez takie odbiorniki, jak silniki indukcyjn... pokaż więcej »
Dystrybucja falowników Omron
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Układ synchronizacji na ciemno ma żarówki, które są przyłączone do tych samych faz przed i za wyłącznikiem. Jeżeli częstotliwości prądu prądnicy i sieci nie są jednakowe, to są jednak chwile, kiedy każda z żarówek ma to samo napięcie na obydwu zaciskach i wtedy przez żarówki prąd nie płynie (punkt A na wykresie sinusoid napięcia sieci i prądnicy) i żarówki nie świecą. Dla innych chwil, np. B, różnica napięć równa jest odcinkowi B—B, przez żarówki płynie prąd i żarówki świecą. W ten sposób następ... pokaż więcej »
Przemienniki Danfoss
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Zmiany obciążenia prądnicy synchronicznej powodują zmiany wytwarzanej SEM, spowodowane oddziaływaniem twornika oraz stratami napięcia w jego uzwojeniu. Straty napięcia zależą od rezystancji i reaktancji uzwojenia oraz od obciążenia prądnicy. Prądnice synchroniczne w elektrowni pracują zwykle równolegle celem zwiększenia pewności w dostawie energii i uzyskania większej stałości napięcia i częstotliwości prądu. Oprócz powyższego praca równoległa prądnic umożliwia otrzymanie większej ogólnej sprawn... pokaż więcej »
Falownik Hitachi WJ200
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Żłobki w magneśnicy o biegunach utajonych są tak rozmieszczone na obwodzie wirnika, aby wytworzony strumień magnetyczny indukował w uzwojeniu twornika SEM, której wykres wartości chwilowych będzie możliwie zbliżony do sinusoidy. Prądnice z wirnikami o biegunach wydatnych powinny również spełniać ten warunek, co osiąga się przez nadanie odpowiednich kształtów nabiegunnikom. Przedstawiono widok i przekrój wirnika (magneśnicy) maszyny synchronicznej o biegunach utajonych. Na obwodzie wirnika są pok... pokaż więcej »
Serwis o naprawie falowników
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Maszyny synchroniczne są stosowane głównie do wytwarzania energii-elektrycznej, jako prądnice (generatory) trójfazowe. Silniki synchroniczne, zbudowane podobnie jak prądnice synchroniczne, są stosowane w urządzeniach przemysłowych do poprawy współczynnika mocy oraz do napędów, w których jest wymagana stała prędkość obrotowa. Maszyna synchroniczna składa się z twornika, którym jest zazwyczaj; nieruchomy stojan oraz magneśnicy, która jest zazwyczaj wirnikiem. ... pokaż więcej »
Falownik Vacon 20
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Praca równoległa transformatorów zwiększa niezawodność działania urządzenia, gdyż w razie uszkodzenia jednego z transformatorów, pozostałe mogą dalej pracować, zasilając najważniejsze odbiorniki. Oprócz tego w porach małych obciążeń sieci rozdzielczej można część transformatorów wyłączyć, wskutek czego uzyskuje się pewne oszczędności eksploatacyjne, gdyż zmniejszają się straty energii, występujące w stanie jałowym transformatorów. Aby transformatory mogły ze sobą pracować równolegle powinny być ... pokaż więcej »
soft start silnika
Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Transformatory służą do przetwarzania energii elektrycznej prądu zmiennego o danym napięciu, na energię elektryczną prądu zmiennego o innym napięciu. Transformatory są stosowane do różnych celów, a w energetyce umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej przy najkorzystniejszych wartościach napięć. Niekiedy budowane są transformatory elektroenergetyczne o trzech uzwojeniach dla każdej fazy, tzw. Trójuzwojeniowe, np. transformatory do sieci elektrycznych o napięciu znamionowym 3 X 110/30/6 kV. W... pokaż więcej »
NOWATOR - fotowoltaika Łódź
Dodano: 8 lat 4 miesiące temu
NOWATOR to firma zajmująca się montażem instalacji systemów fotowoltaicznych. Proponujemy instalacje przy użyciu paneli fotowoltaicznych najwyższej postaci. Sfinalizowaliśmy obecnie masę schematów instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. W naszej propozycji odnajdą Państwo najlepsze rozwiązania z obszaru:- projektowania i instalacji kolektorów słonecznych- instalacji systemów fotowoltaicznych- planowania a także instalacji systemów ogrzewających opartych o pompy ciepła - instalacji k... pokaż więcej »
KERPOL szorowarki szczecin
Dodano: 8 lat 4 miesiące temu
Firma Kerpol ze Szczecina funkcjonuje na polskim rynku od 1993 roku. Działalność prowadzi w Szczecinie gdzie żywiołowo działa profesjonalne centrum sprzedaży produktów niemieckiej firmy Karcher - wiodącego producenta maszyn, urządzeń oraz chemii czyszczącej. W naszej ofercie znajduje się pełna gama urządzeń zarówno dla domu, jak i profesjonalnych maszyn wykorzystywanych w różnych branżach przemysłu. Do użytku domowego możemy zaproponować: odkurzacze, w tym parowe, parownice, polerki, myjki ciśni... pokaż więcej »
Anbi-tech.pl - Produkcja Detali
Dodano: 8 lat 5 miesięcy temu
Nasza firma proponuje wysokiej jakości półfabrykaty z tworzyw sztucznych, detale toczone i frezowane z tworzyw sztucznych, detale toczone i frezowane ze stali, nierdzewnych, węglowych, detale toczone i frezowane z mosiądzu, żeliwa, aluminium, wycinanie CNC. Zajmujemy się nie tylko produkcją, ale również wykonywaniem specjalistycznych zadań. Zapraszamy na naszą stronę anbi-tech. pl oraz do kontaktu anbi@anbi-tech.pl. ... pokaż więcej »
Gefa - Armatura przemysłowa
Dodano: 8 lat 5 miesięcy temu
Hydro – Tech jest firmą dostarczającą nowoczesne urządzenia dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. W jej asortymencie znaleźć można między innymi urządzenia, które doskonale sprawdzają się w przypadku branży petrochemicznej czy hutniczej. Istnieje między innymi możliwość zakupu bogatego wyboru przepustnic, zasuw nożowych czy napędów. Siedziba przedsiębiorstwa jest zlokalizowana w Koninie. Bierze ono udział w projekcie Rzetelna Firma. ... pokaż więcej »