Kategoria: Przemysł

Szczotkiweglowe.pl - serwis producenta
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Wieloletnia podwalina doświadczeń firmy i wykwalifikowana załoga również wykorzystanie najwyższej odmiany materiałów, powoduje, że elektroszczotki wytwarzane przez firmę charakteryzują się wysoką próbą zrealizowania oraz długofalową pracą. W ofercie PROMOT znajdują się zarówno części do elektronarzędzi, pośród nich m. in. : koła zębate, komutatory czy wirniki. Asortyment obejmuje także części motoryzacyjne, takie jak: tuleje ślizgowe, zestawy sprężyn, szczotkotrzymacze czy systemy pneumatyczne. ... pokaż więcej »
Motoreduktor CHC
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Napięcia zmienne o przebiegach niesinusoidalnych są często stosowane w różnych urządzeniach elektronicznych jako napięcia do sterowania układów liczących, impulsowych, w urządzeniach telewizyjnych, oscylografach itp. Oscylograf elektronowy składa się z katodowej lampy oscyloskopowej oraz z urządzenia pomocniczego do otrzymywania tzw. liniowej podstawy czasu. Lampa oscyloskopowa jest to szklana bańka próżniowa, wewnątrz której znajdują się: urządzenie do wytwarzania strumienia elektronów tzw. wyr... pokaż więcej »
Motovario NMRV
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Ponieważ zadziałanie lampy tyratronowej jest połączone z jonizacją gazu powoduje to pewne opóźnienie w rozpoczęciu pracy lampy. Dla zwykłych tyratronów czas zadziałania wynosi ok. 10-2 ms i jest znacznie większy niż czas zadziałania lamp próżniowych (ok. 10~5 ms). Tyratron dwu siatkowy jest to lampa posiadająca, oprócz katody, anody i siatki sterującej, dodatkową siatką osłaniającą. W zwykłych lampach tyratronowych jednosiatkowych, przed zapłonem lampy płynie przez tę siatkę nieznaczny prąd siat... pokaż więcej »
Silnik do karuzeli
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Diody gazowane, budowane w postaci lamp dwuelektrodowych zwane gazotronami, są wypełnione gazem szlachetnym o niskim ciśnieniu albo parami rtęci. Przy wypełnieniu parami rtęci w diodzie znajduje się trochę ciekłej rtęci, wobec czego ciśnienie par rtęci jest zależne od temperatury w diodzie. Przy normalnej pracy lampy temperatura ta jest o około 15-20°C wyższa od temperatury otoczenia. W diodach gazowanych, gaz wypełniający lampę umożliwia wytwarzanie jonów dodatnich, które neutralizacją ładunek ... pokaż więcej »
reduktor
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Przy wyładowaniu jarzeniowym gęstość prądu katodowego jest w pewnym zakresie wielkością stałą i dla danej wartości prądu bierze udział tylko część powierzchni katody, która jest wtedy powierzchnią świecącą. Gdy jarzy się cała katoda można otrzymać dalsze zwiększenie prądu anodowego, ale tylko przez nadmierne zwiększenie emisji wtórnej. Nie jest to jednak stosowane, gdyż powoduje m. in. niekorzystne zwiększenie spadku napięcia katodowego. Przy wyładowaniach łukowych katoda emitująca elektrony jes... pokaż więcej »
reduktory
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Lampy zawierające więcej niż trzy siatki. Duże zastosowanie znalazły lampy, które posiadają jeszcze więcej siatek niż pentoda. Lampy te, zależnie od tego, które napięcia elektrod będą stałe, a które zmienne, mają wiele różnych charakterystyk. I tak np. heksoda ma sześć elektrod w tym cztery siatki, jest stosowana do przetwarzania częstotliwości. Heptoda — lampa siedmioelektrodowa o pięciu siatkach oraz oktoda — lampa ośmioelektrodowa o sześciu siatkach działają w podobny sposób, jak heksoda. Lam... pokaż więcej »
Usługi automatyki
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Wielkim postępem w budowie lamp elektronowych było wynalezienie lampy o trzech elektrodach zwanej triodą. Trioda oprócz katody i anody ma siatkę umieszczoną między tymi elektrodami, zwaną siatką sterującą. Triody są stosowane do wzmacniania prądów małej i wielkiej częstotliwości oraz do wzmocnienia mocy. Triody dużej mocy wykorzystuje się w urządzeniach nadawczych. Wielkościami charakterystycznymi triody są rezystancja wewnętrzna (oa), nachylenie charakterystyki prądu anodowego (S) oraz współczy... pokaż więcej »
Sterowniki silników
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Przy wzroście napięcia anodowego, a tym samym prędkości elektronów, coraz większa ich ilość w ciągu sekundy przezwycięża wpływ ładunku przestrzennego i przedostaje się do anody. Gdy napięcie zastosujemy odpowiednio duże, to wszystkie elektrony emitowane przez katodę dobiegną do anody i dalsze już zwiększanie napięcia anody nie wpływa na wzrost wartości natężenia prądu anodowego. Analizując charakterystykę diody widać, że prąd anodowy na odcinku O-N jest ograniczony przez ładunek przestrzenny. Na... pokaż więcej »
Sklep z motoreduktorami
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Emisja wtórna występuje wtedy, gdy wytworzony pierwotnie elektron lub jon dodatni ma jeszcze dostatecznie dużą energię aby wybić z powierzchni przewodnika wtórne elektrony. Następuje zatem przekazanie posiadanej energii kinetycznej jednemu lub kilku elektronom znajdującym się na jego powierzchni. Jeżeli energia bombardującej cząstki jest bardzo duża, to może nastąpić kolejna emisja nawet kilku elektronów. Na tej zasadzie są zbudowane specjalne lampy fotoelektryczne zwane powielaczami fotoelektro... pokaż więcej »
reduktor ślimakowy kątowy
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Potrzebną energię do pokonania przyciągania elektrostatycznego można dostarczyć z zewnątrz np. przez ogrzewanie metalu do wysokiej temperatury, co powoduje wzrost energii kinetycznej elektronów. Tę najmniejszą ilość energii, która jest konieczna, aby elektron wydostał się poza strefę przyciągania, nazywamy pracą wyjścia elektronu. Praca ta, równa iloczynowi ładunku elektronu i potencjału wyjścia, wyrażona jest w elektronowoltach. Najczęściej stosowanym materiałem na katody jest wolfram, wolfram ... pokaż więcej »
motoreduktory lenze
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Jak wiadomo, podstawową cząstką materii jest atom, który składa się z jądra o ładunku dodatnim oraz elektronów o elementarnych ładunkach ujemnych które krążą dokoła jądra. Każdy elektron w zwykłych warunkach jest ściśle związany z atomem i oddziaływania elektryczne ładunków dodatnich i ujemnych wewnątrz atomu znoszą się wzajemnie. W tym stanie atom przedstawia sobą obojętny układ elektryczny, tzn. istnieje w nim równowaga obu rodzajów ładunków elektrycznych. Atom, który posiada nadmiar elektronó... pokaż więcej »
Dystrybutor falowników
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Układ prostowniczy trójfazowy z przewodem zerowym oraz wykresy napięć. Uzwojenie transformatora jest połączone w gwiazdę i w każdym przewodzie fazowym znajduje się element prostowniczy. Prąd płynie w danej fazie tylko wtedy, gdy napięcie tej fazy jest wyższe od napięć w pozostałych fazach, przy czym kolejna zmiana następuje co 1/3 okresu. Układ prostowniczy trójfazowy Graetza. Urządzenie składa się z sześciu elementów prostowniczych, przy czym każda faza uzwojenia transformatora jest połączona z... pokaż więcej »
Serwis falowników
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Układy prostownicze są to urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej prądu zmiennego na prąd stały (jednokierunkowy). Wartość napięcia wyprostowanego nie jest równa wartości skutecznej napięcia prądu zmiennego. Aby otrzymać żądaną wartość napięcia wyprostowanego nie można prostownika zasilać bezpośrednio z sieci energetycznej, lecz należy odpowiednio dostosować napięcie zasilające do danego układu prostowniczego, co uzyskuje się za pomocą odpowiedniego transformatora. Transfor... pokaż więcej »
Motoreduktory Lenze
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Przy większych mocach używa się prostowników o naczyniu wykonanym z metalu. Prostowniki metalowe są budowane na moce do 10 MVA i napięcia do 50 kV. Prostowniki takie działają na tej samej zasadzie co i prostowniki w naczyniach szklanych. Do utrzymania stałej próżni w naczyniu metalowym są stosowane pompy próżniowe, samo zaś naczynie jest pokryte osłoną z blachy, przy czym między zbiornikiem a osłoną przepływa woda chłodząca. Prostowniki stalowe mają na każdej anodzie siatki sterujące, którymi re... pokaż więcej »
grawerowanie
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Prostowniki mechaniczne przetwarzają prąd zmienny na prąd pulsujący jednokierunkowy za pomocą elementów mechanicznych, które otwierają i zamykają obwód synchronicznie z częstotliwością prądu zmiennego. Prostowniki mechaniczne są budowane w dwóch rodzajach: jako prostowniki wibracyjne lub jako prostowniki wirujące. Prostowniki wibracyjne mają styki umieszczone na sprężynach, które wibrują synchronicznie pod wpływem pola magnetycznego. Tego rodzaju prostowniki są stosowane do zasilania urządzeń o ... pokaż więcej »
Grawerowanie laserowe
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Silniki synchroniczne mają stałą prędkość obrotową, dobrą sprawność oraz duży współczynnik mocy. Ze względu na trudności związane z rozruchem silników synchronicznych, silniki te są stosowane do napędu dużych urządzeń, jak np. sprężarek, wentylatorów. Silniki synchroniczne mogą być również stosowane wyłącznie do wytwarzania prądu indukcyjnego. W tym przypadku silnik nie pełni funkcji maszyny napędowej, lecz przyłączony do sieci i przewzbudzony, wytwarza przy biegu jałowym moc bierną, potrzebną w... pokaż więcej »
opisy samoprzylepne
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Przy rozruchu autotransformatorowym po zamknięciu wyłącznika (połączenie uzwojenia transformatora w gwiazdę) włączamy napięcie sieci wyłącznikiem. W tym przypadku napięcie na zaciskach silnika wynosi ok. 40-60% napięcia znamionowego sieci. Następnie otwieramy wyłącznik i prąd z sieci płynie jedynie przez część zwojów każdej fazy transformatora, który działa teraz jako dławik. Napięcie na zaciskach silnika wzrośnie i osiągnie 70-80% napięcia znamionowego. Po zamknięciu wyłącznika silnik będzie za... pokaż więcej »
Falowniki
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Budowa silników synchronicznych jest taka sama jak prądnic synchronicznych. Silnik składa się ze stojana oraz z wirnika. Stojan ma uzwojenie, które jest połączone z siecią zasilającą; uzwojenie stojana jest wykonane jako trójfazowe. Wirnik, zwany magneśnicą, jest zasilany prądem stałym tak, jak wirniki prądnic synchronicznych. Źródłem prądu stałego jest wzbudnica, umieszczona zwykle na wale głównym silnika. Główną zaletą prądu trójfazowego jest to, że w trójfazowych uzwojeniach maszyn elektryczn... pokaż więcej »
Falowniki
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Prądnica przy pracy równoległej może pracować przy różnych współczynnikach mocy, a nawet przy określanej wartości prądu wzbudzającego może być współczynnik mocy cos= 1. Gdy prądnica jest niedowzbudzona, to pobiera z sieci moc bierną indukcyjną i niepotrzebnie obciąża tym poborem sieć. Prądnica przy normalnej pracy powinna oddawać do sieci moc bierną indukcyjną, a więc powinna być odpowiednio przewzbudzona. Moc bierna indukcyjna jest pobierana w sieci przez takie odbiorniki, jak silniki indukcyjn... pokaż więcej »
Dystrybucja falowników Omron
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Układ synchronizacji na ciemno ma żarówki, które są przyłączone do tych samych faz przed i za wyłącznikiem. Jeżeli częstotliwości prądu prądnicy i sieci nie są jednakowe, to są jednak chwile, kiedy każda z żarówek ma to samo napięcie na obydwu zaciskach i wtedy przez żarówki prąd nie płynie (punkt A na wykresie sinusoid napięcia sieci i prądnicy) i żarówki nie świecą. Dla innych chwil, np. B, różnica napięć równa jest odcinkowi B—B, przez żarówki płynie prąd i żarówki świecą. W ten sposób następ... pokaż więcej »
Przemienniki Danfoss
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Zmiany obciążenia prądnicy synchronicznej powodują zmiany wytwarzanej SEM, spowodowane oddziaływaniem twornika oraz stratami napięcia w jego uzwojeniu. Straty napięcia zależą od rezystancji i reaktancji uzwojenia oraz od obciążenia prądnicy. Prądnice synchroniczne w elektrowni pracują zwykle równolegle celem zwiększenia pewności w dostawie energii i uzyskania większej stałości napięcia i częstotliwości prądu. Oprócz powyższego praca równoległa prądnic umożliwia otrzymanie większej ogólnej sprawn... pokaż więcej »
Falownik Hitachi WJ200
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Żłobki w magneśnicy o biegunach utajonych są tak rozmieszczone na obwodzie wirnika, aby wytworzony strumień magnetyczny indukował w uzwojeniu twornika SEM, której wykres wartości chwilowych będzie możliwie zbliżony do sinusoidy. Prądnice z wirnikami o biegunach wydatnych powinny również spełniać ten warunek, co osiąga się przez nadanie odpowiednich kształtów nabiegunnikom. Przedstawiono widok i przekrój wirnika (magneśnicy) maszyny synchronicznej o biegunach utajonych. Na obwodzie wirnika są pok... pokaż więcej »
Serwis o naprawie falowników
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Maszyny synchroniczne są stosowane głównie do wytwarzania energii-elektrycznej, jako prądnice (generatory) trójfazowe. Silniki synchroniczne, zbudowane podobnie jak prądnice synchroniczne, są stosowane w urządzeniach przemysłowych do poprawy współczynnika mocy oraz do napędów, w których jest wymagana stała prędkość obrotowa. Maszyna synchroniczna składa się z twornika, którym jest zazwyczaj; nieruchomy stojan oraz magneśnicy, która jest zazwyczaj wirnikiem. ... pokaż więcej »
Falownik Vacon 20
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Praca równoległa transformatorów zwiększa niezawodność działania urządzenia, gdyż w razie uszkodzenia jednego z transformatorów, pozostałe mogą dalej pracować, zasilając najważniejsze odbiorniki. Oprócz tego w porach małych obciążeń sieci rozdzielczej można część transformatorów wyłączyć, wskutek czego uzyskuje się pewne oszczędności eksploatacyjne, gdyż zmniejszają się straty energii, występujące w stanie jałowym transformatorów. Aby transformatory mogły ze sobą pracować równolegle powinny być ... pokaż więcej »
soft start silnika
Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Transformatory służą do przetwarzania energii elektrycznej prądu zmiennego o danym napięciu, na energię elektryczną prądu zmiennego o innym napięciu. Transformatory są stosowane do różnych celów, a w energetyce umożliwiają przesyłanie energii elektrycznej przy najkorzystniejszych wartościach napięć. Niekiedy budowane są transformatory elektroenergetyczne o trzech uzwojeniach dla każdej fazy, tzw. Trójuzwojeniowe, np. transformatory do sieci elektrycznych o napięciu znamionowym 3 X 110/30/6 kV. W... pokaż więcej »